• Harmonogram naboru 2024/2025

   • Lp.Rodzaj czynnościTerminUwagi
    1.Złożenie wnioskówdo 14 czerwca 2024 r.wnioski wraz z załącznikami
    2.Uzupełnienie wnioskówdo 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00dostarczenie kopii: świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu OKE, umów z pracodawcą
    3.Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych12 lipca 2024 r.-
    5.Dostarczenie oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego medycyny pracyod 12 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00świadectwa ukończenia szkoły, wyników testów egzaminu OKE, 2 zdjęcia legitymacyjne, umowy z pracodawcą (pracownicy młodociani)
    4.Wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy oraz Sanepidu - nie dotyczy ucznia pracownika młodocianegood 12 lipca do 19 lipca 2024skierowanie wydane po złożeniu oryginału dokumentów, szkoła wyznacza miejsce i opłaca badania, zaświadczenie lekarskie medycyna pracy dostarcza do szkoły
    6.Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22 lipca 2024 r.godz. 12:00
    7.Złożenie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnejdo 29 lipca 2024 r.-
    8.Wykonanie badań sanepidowskich i przedstawienie ich wyników w Medycynie Pracydo 02 września 2024 r.dostarczenie do szkoły książeczki i orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych (nie dotyczy ucznia - pracownika młodocianego)