• Projekt Turn the Page

    • Międzynarodowy projekt Turn the Page
     promujący branżę celulozowo-papierniczą i zawód technik papiernictwa

      

     15 lutego 2022 r. odbyła się e-konferencja podsumowująca  międzynarodowy projekt Turn the Page! W realizacji tego projektu oraz w poszczególnych debatach online  udział swój mieli również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie.

      

     Głównym celem, współfinansowanego ze środków UE projektu było opracowanie ogólnej strategii dla sektora celulozowo-papierniczego w Europie, aby przyciągnąć i utrzymać w nim młodych ludzi. Dodatkowym zadaniem było wzmocnienie wizerunku branży i poprawa postrzegania jej przez społeczeństwo. Za realizację projektu odpowiadała Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego wraz z Europejskim Związkiem Pracowników Przemysłowych  IndustriAll.

      

     Dzięki współpracy z naszym partnerem MM Kwidzyn, również i nasza szkoła została zaangażowana w promocję europejskiego przemysłu celulozowo – papierniczego jako sektora ekologicznego, wysoce innowacyjnego i w coraz większym stopniu wykorzystującego technologie cyfrowe.

      

     Odbyły się debaty online z udziałem naszych nauczycieli, związkowców branży papierniczej, przedstawicieli pracodawców oraz naukowców zajmujących się badaniami nad preferencjami zawodowymi młodego pokolenia.

      

     Podczas realizacji poszczególnych etapów projektu Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Papierniczego NSZZ „Solidarność” zorganizowała m.in. „Dzień młodych pracowników” – Young Workers Day, w ramach którego 1.10.2021 r Zespół Szkół nr 2 w Kwidzynie gościł młodzież ze szkół podstawowych miasta i powiatu kwidzyńskiego.

      

     Young Workers Day miał na celu przedstawienie młodym osobom możliwości i potencjał branży przemysłu celulozowego i papierniczego oraz ukazanie branży papierniczej, jako nowoczesnej, interesującej i środowiskowo odpowiedzialnej, stąd zaangażowanie jedynej szkoły w kwidzyńskim powiecie, a nawet województwie, która kształci młode osoby na kierunku technik papiernictwa.

     Uczniowie II klasy technik papiernictwa, pedagog szkolny oraz zaangażowani nauczyciele przybliżyli kierunki, w jakich kształci szkoła, zaprezentowali pracownie papiernicze, nowoczesną aparaturę laboratoryjną, w którą zostały one wyposażone w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. W drodze do miejsca spotkania integracyjnego, uczniowie szkół podstawowych mieli wykonać wyznaczone zadania i dotrzeć w określonym czasie na Miłosną. „Papiernicza gra miejska", zagadki papiernicze oraz  warsztaty z czerpania papieru urozmaiciły czas spędzony przy ognisku, kiełbaskach, domowym cieście i rozmowach o przyszłości młodzieży.

      

     Realizatorzy projektu, organizatorzy oraz prowadzący Young Workers Day dla promocji branży przemysłu celulozowego i papierniczego serdecznie dziękują za udział w tym przedsięwzięciu Dyrekcji i opiekunom ze szkół podstawowych z Ryjewa, Sadlinek oraz Szkoły Podstawowej nr 4 i 6 w Kwidzynie, a młodzieży z tych szkół za zainteresowanie i fajną zabawę.

      

     aut. tekstu: Honorata Gruszka, Iwona Grodecka – Trautsolt,

     aut. zdjęć: Zbigniew Lisewski, Marta Goc-Kozakiewicz

      

     GALERIA ZDJĘĆ: