• Poznaj Polskę

    •  

     DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

     Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

      

     Nazwa programu:

     Dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego na podstawie art. 90 w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowane dzięki wsparciu finansowemu na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1303 z dnia 02.05.2023 r.

      

     Nazwa zadania: 

     Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 900, zpóźn.zm.) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” 

                                                                                    

     Krótki opis zadania:

     Powiat Kwidzyński otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 35 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 56 655,64 zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkół ponadpodstawowych pojechali na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji
     i Nauki. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

     Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske