• Kadra pedagogiczna

    • Rok szkolny 2023/2024

     Imię i nazwisko

     Zajęcia edukacyjne

     mgr Czyżewski Henryk - Dyrektor Szkoły

     marketing, przedmioty zawodowe ekonomiczne

     mgr inż. Szwed Alicja  - Wicedyrektor Szkoły

     przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr Grodecka - Trautsolt Iwona 

     Kierownik Kształcenia Praktycznego

     język rosyjski, przedmioty gastronomiczne

     mgr Ziółkowska Ewa

     Kierownik Warsztatów Szkolnych

     przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr Prządka Przemysław

     Kierownik Internatu

     edukacja dla bezpieczeństwa

     mgr Barganowski Antoni

     geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

     mgr Błędzka Jolanta

     biologia, biblioteka szkolna

     mgr Brochocka Dorota

     biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr Burczyńska Marzena

     matematyka

     mgr Detko - Traczyk Ewa

     zajęcia rewalidacyjne, przedmioty gastronomiczne

     mgr Delęgowska Elżbieta 

     wychowanie do życia w rodzinie

     mgr Gabrychowska Beata

     przedmioty zawodowe hotelarskie i gastronomiczne

     mgr Goc-Kozakiewicz Marta

     przedsiębiorczość, wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe ekonomiczne

     mgr Grajewska Wiesława  

     religia

     mgr Holińska Ewa

     przedsiębiorczość, geografia, przedmioty zawodowe ekonomiczne

     mgr Hryniuk Jan

     wychowanie fizyczne

     mgr inż.  Gruszka Honorata

     przedmioty zawodowe papiernicze

     mgr inż.  Mielczarek Anna 

     przedmioty zawodowe cukiernicze i gastronomiczne

     mgr inż.  Michlewicz Jacek

     matematyka, przedmioty zawodowe papiernicze

     mgr inż. Domańska Joanna

     przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr inż. Jamrozik Mieczysława 

     chemia, przedmioty zawodowe papiernicze

     mgr inż. Ossowska Bożenna 

     przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr inż. Piotrowska Mirosława 

     chemia, geografia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr inż. Słota Anna

     biologia, biblioteka szkolna

     mgr inż. Żmijewska Bożena

     fizyka

     mgr Jaremko Anna

     wychowanie fizyczne

     mgr Kaczyńska Agnieszka

     język angielski

     mgr Kaminecki Julian

     informatyka

     mgr Klimek Jolanta

     chemia, matematyka

     mgr Kobus Zbigniew

     wychowanie fizyczne

     mgr Kotłowska Marlena

     przedmioty zawodowe hotelarskie

     mgr Kozłowska Irena

     matematyka

     mgr Krauze - Cichy Krystyna

     język angielski

     mgr Krupa Krystian  

     religia

     mgr Kubecki Marek  

     religia

     mgr Lemański Marcin

     język angielski

     mgr Malarczyk Iwona

     matematyka

     mgr Miotke Zbigniew 

     edukacja dla bezpieczeństwa

     mgr Nowak Wioletta  

     przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr Ostrowska Halina 

     wychowanie fizyczne, przedmioty gastronomiczne

     mgr Paciorek Wioletta

     Informatyka, przedmioty hotelarskie

     mgr Prusińska Anna

     przedmioty zawodowe gastronomiczne i cukiernicze

     mgr Rodziewicz Joanna

     plastyka, wiedza o kulturze

     mgr Saj-Kurpiewska Ewa

     język niemiecki, język rosyjski

     mgr Sawicka Elżbieta

     język polski

     mgr Scholz Beata

     historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

     mgr Serdacka Aleksandra

     przedmioty zawodowe hotelarskie i gastronomiczne

     mgr Sosnowska Jolanta

     język polski

     mgr Staszewska Olga  

     język angielski

     mgr Szarłan Marzena   

     historia, WOS

     mgr Śliwińska – Giersz Ewelina

     przedmioty zawodowe gastronomiczne

     mgr Tchorek Renata         

     zajęcia rewalidacyjne

     mgr Tołstik Andrzej

     wychowanie fizyczne

     mgr Urbanowicz Grażyna 

     język angielski

     mgr Wejtko Michał

     wychowanie fizyczne

     mgr Wesołowski Mariusz

     geografia

     mgr inż. Wichowski Dariusz

     podstawy przedsiębiorczości

     mgr Wojciechowska Dorota

     przedmioty zawodowe cukiernicze

     mgr Wojtaszek Barbara

     język polski, język francuski

     Psycholog, pedagog

     mgr Maria Kochanowska

      

     mgr Schroeder Elżbieta

      

     mgr Magdalena Choma

      

     mgr Aleksandra Grabowska