• Najlepszy papiernik

     • Najlepszym Papiernikiem Dwójki w roku szkolnym 2019/2020 został jednogłośnie Maciej Krzysztof Kogut


      Zasłużył sobie na to miano swoimi osiągnięciami zawodowymi 

      • egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdane na 89%, 
      • średnia ocen przedmiotów zawodowych to 4,90, -
      • średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez całe cztery lata - 4,59

       

      Maciej to skromny, młody człowiek, który zawód papiernika poznał trochę później niż wszyscy uczniowie, ponieważ swoją naukę rozpoczął najpierw w liceum. Zdołał jednak wszystko nadrobić i odnaleźć się w nowej szkole i wybranym przez siebie kierunku.

      Za swoje osiągnięcia, jako najlepszy absolwent kierunku technik papiernictwa, otrzymał od współpracującej ze szkołą firmy IP stypendium w wysokości 3000 złotych oraz gadżety firmowe.
      W imieniu pracodawcy czek w tym roku wręczył Maciejowi dyrektor Henryk Czyżewski. 


      Jesteśmy dumni z Macieja, Jego osiągnięć, a firmie IP serdecznie dziękujemy za wsparcie motywacyjne dla naszych uczniów.