• Erasmus 2023/2024

   „ ZAWODOWY START BEZ GRANIC ”
     • Informacje ogólne

     • Projekt Erasmus + 

      „ ZAWODOWY START BEZ GRANIC ”

      o numerze nr: 2023-1-PL01-KA122-VET-000133965

      realizowanego w ramach Programu Erasmus+ ,
      Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

      Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II, III roku szkolnego 2022/2023 oraz klas II, III, IV w roku szkolnym 2023/ 2024 kształcących się w Zespole Szkół nr 2 w Kwidzynie w zawodzie: Technik Hotelarstwa, Technik Papiernictwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kucharz Cukiernik. Łącznie w projekcie weźmie udział po 15 uczniów w każdej mobilności wybranych w procesie rekrutacji.