• BIBLIOTEKA

     • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ   

      1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
      2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
      3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
      4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni. uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
      5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
      6. Każdemu uczniowi, nauczycielowi i pracownikom szkoły zostały założone indywidualne karty biblioteczne w systemie LIBRUS Synergia, zakładka e-biblio.
      7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji książkowej lub zrobić to za pomocą systemu e-biblio i po zalogowaniu, samemu dokonać owej rezerwacji.
      8. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
      9. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
      10. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
      11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
      12. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
      13. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
      14. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
      15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki, tzw. karta obiegowa.

      Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, tzw. aktywowi bibliotecznemu, mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.