• Kalendarz roku

   • Kalendarz szkolny ZS nr 2 w Kwidzynie na rok 2023/2024

   • Lp.DataWydarzenie
    1.04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
    2.12.09.2023Spotkania z Rodzicami uczniów klas I i V godz. 16:00
    3.28.09.2023Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców wszystkich klas godz. 16:00
    4.13.10.2023Dzień Edukacji Narodowej godz. 11:00
    5.02.11.2023Dzień Dyrektorski
    6.03.11.2023Dzień Dyrektorski
    7.15.11.2023Spotkania z Rodzicami godz. 16:00
    8.listopadMatury próbne
    9.22.12.2023Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
    10.22.12.2023Wigilie klasowe
    11.23.12.2023 - 31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
    12.12.01.2024Wystawienie ocen za I półrocze
    13.15.01.2024Klasyfikacyjne posiedzenie RP
    14.17.01.2024Zebranie z Rodzicami godz. 16:00
    15.18.01.2024Plenarne posiedzenie RP
    16.29.01.2024 - 11.02.2024Ferie zimowe
    17.20.03.2024Spotkanie z Rodzicami godz. 16:00
    18.27.03.2024Wystawienie ocen proponowanych w klasach V
    19.28.03.2024 - 02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
    20.19.04.2024Wystawienie ocen w klasach V
    21.22.04.2024Rada klasyfikacyjna klas V
    22.26.04.2024Zakończenie roku szkolnego klas V godz. 10:00
    23.02.05.2024Dzień Dyrektorski
    24.07.05.2024Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego
    25.08.05.2024Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki
    26.09.05.2024Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego – Dzień wolny dla młodzieży
    27.24.05.2024Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych
    28.31.05.2024Dzień Dyrektorski
    29.03.06.2024Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie- część praktyczna „d”
    30.03-19.06.2024Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie- część praktyczna „w”
    31.04 – 10.06.2024Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie- część pisemna Dzień wolny dla młodzieży 04 - 05.06.2024
    32.14.06.2024Wystawienie ocen końcoworocznych
    33.17.06.2024Klasyfikacyjne posiedzenie RP
    34.19.06.2024Zajęcia z wychowawcą
    35.21.06.2024Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 godz. 09:00
    36.26.06.2024Plenarne posiedzenie RP godz. 10:00
    *Kalendarz szkolny ZS nr 2 może ulec nieznacznej zmianie