• Erasmus 2018/2020


     • Od 3 września 2018 roku w naszej szkole ruszył projekt „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej” o numerze 2018-1-PL01-KA102- 048315 realizowany na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Projekt ten jest skierowany do uczniów klas II i III w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 z Technikum nr 2 w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik papiernictwa oraz  uczniów klas zasadniczych / Branżowej Szkoły I Stopnia:  kucharzy i cukierników.

       

      6 września została przedstawiony na tablicy ogłoszeń REGULAMIN PREKRUTACJI do udziału w projekcie, a 24 września wywieszono wykaz  kandydatów spełniających wstępne kryteria do udziału w projekcie – przeanalizowano wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2017/2018 (min. 3,5), oceny z przedmiotów zawodowych (min. 3,0) , z języka obcego oraz zachowanie (min. dobre). Podana kolejność wynikała z naliczonych wg Regulaminu punktów. O udziale w dalszej części rekrutacji decydował  fakt złożenia wstępnego formularza aplikacyjnego do 1.10.2018r, który mógł złożyć każdy, kto znalazł się na poniższych listach i chce wziąć udział w dalszych etapach rekrutacji.

       

      Przed ochotnikami do wyjazdu na staż są jeszcze testy weryfikacji wiedzy zawodowej, test ze znajomości języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające motywację do wyjazdu, a także umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

       

      Wyjazdy do Hiszpanii zaplanowane są dla dwóch grup po 20 uczniów;


      I grupa: MALAGA 

      wylot: 2.03.2019 ( sobota)  

      staż: 4.03.2019  (poniedziałek) do 29.03.2019 (piątek) i 30.03.2019 (sobota) powrót

       

      II grupa: SEVILLA 

      wylot:7.03.2020  (sobota) 
      staż:9.03.2020 (poniedziałek) do3.04.2020 (piątek) i 4.04.2020 (sobota) powrót

       

      każdą grupa będzie opiekować się 2 nauczycieli

       

      kwota przyznanego budżetu dla każdej z grup wynosi:

      dla uczniów i opiekunów ( 22 osoby) 54 596,00 eur

      Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny, uczniowie otrzymują również kieszonkowe, są jednak zobowiązani przed wyjazdem oraz w trakcie mobilności brać udział w lekcjach  języka hiszpańskiego, realizowania on – line kursu OLS z języka angielskiego oraz uczestnictwa w zajęciach kulturowych, pedagogicznych oraz z doradztwa zawodowego .

      Uczniowie będą odbywać  4- tygodniowe praktyki w firmach wyznaczonych przez instytucję partnerską euroMind w mieście Malaga i  Sevilla. Osobą koordynującą ze strony partnera jest pani Amelia Wójcik. Firma euro Mind jest prężnie działającą instytucją szkoleniowo – edukacyjno – doradczą w miejscowości Úbeda i Sewilla w południowej Hiszpanii.

      Projekt realizowany jest od 2.09.2018 r. do 1.09.2020  r.  
       autorkami projektu są:  
       Marlena Kotłowska i Iwona Grodecka – Trautsolt

      Koordynatorem projektu jest Iwona Grodecka - Trautsolt