• Cech Rzemiosł Różnych

     • Uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych

     • 25 września 2023 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych po raz pierwszy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych.Dyrektorzy oraz kierownicy praktycznej nauki zawodu szkół średnich również zostali zaproszeni na uroczystość.
      Serdecznie gratulujemy absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 młodocianym pracownikom w zawodach fryzjer oraz piekarz uzyskanych dyplomów. Cechowni Rzemiosł Różnych dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.