• Power 2015/2016

     • Program PO WER „ Mobilność na rynkach europejskich - kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży kwidzyńskiej”


      Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      NR UMOWY POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001401;

      Termin realizacji praktyki zagranicznej: 27.09. – 13.10.2015

      W realizacji projektu biorą udział: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie oraz Instytucje Partnerskie z Celle: Axel-Bruns-Schule, Berufsbildende Schulen II, Albrecht-Thaer-Schule.

       


      Dokumenty:

      1. Informacje o projekcie: Informacje_o_projekcie.pdf

      2. Regulamin rekrutacji: regulamin_rekrutacji.pdf

      3. Regulamin uczestnika projektu: RegulaminUczestnikaProjektu.pdf

      4. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji: Lista_zakwalifikowanych_do_IIetapu_rekrutacji.pdf

      5. Lista uczestników wyjazdu: lista_wyjazd.pdf