• Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2

    • Harmonogram rekrutacji do klas I Szkoły Branżowej II stopnia na rok szkolny 2022/2023

     lp

     Rodzaj czynności

     termin

     uwagi

      

     1.

      

     Złożenie wniosków: podanie_SBSII.pdf

      

      

     do 20.06.2022

      

     2.

     Uzupełnienie wniosków: 

     do 13.07.2022

     dostarczenie kopii:

     - świadectwa ukończenia szkoły, 
     - wyników egzaminu OKE, 

     - umów z pracodawcą

     3.

     Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych

     21.07.2022

      

     4.

     Dostarczenie oryginału dokumentów 

     od 21.07 do 28.07.2022

     - świadectwa ukończenia szkoły

     - wyników testów egzaminu OKE

     - zaświadczenia lekarskiego medycyny pracy

     - 2 zdjęcia legitymacyjne

     - umowy z pracodawcą (pracownicy młodociani)

     5.

     Wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie               

      

     od 21.07 do 25.07.2022 r.

     - po złożeniu oryginału dokumentów 

     - szkoła wyznacza miejsce i opłaca badania

     - nie dotyczy pracowników młodocianych 

     6.

     Lista kandydatów przyjętych/ nieprzyjętych

     29.07.2022

     godz.14:00

     7.

     Złożenie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

     do 1.08.2022

      

     7.

     wykonanie  badań sanepidowskich 
     i przedstawienie ich wyników 
     w Medycynie Pracy

     do 1.09. 2022

     - nie dotyczy uczniów kierunku technik papiernictw,

     - dostarczenie do szkoły: książeczki i orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych