• ZFŚS

     • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


      Rodzaje zapomóg: 

      Świadczenie pieniężne 

      • przeznaczone na rozwiązanie doraźnych problemów 
      • we wniosku wpisujemy świadczenie pieniężne 
      • można ubiegać się tylko 1 raz w roku

       

      Zapomoga zdrowotna: 

      • przeznaczona na dofinansowanie do leczenia przewlekłego
      • konieczne jest wpisanie - zapomoga zdrowotna
      • konieczne jest zaświadczenie od lekarza o chorobie przewlekłej
      • niekonieczne rachunki za leczenie
      • o zapomogę, każdy uprawniony może starać się raz w roku

       

      ​​​​​​​Zapomoga losowa 

      • przyznawana w sytuacji: zalanie, spalenie, choroby nowotworowe (przy chorobach nowotworowych zaświadczenie od lekarza i wpisujemy zapomoga losowa zdrowotna w innym przypadku wpisuje zapomoga losowa (świadczenie pieniężne)

       

      Zasady składania wniosków, deklaracji itp.

      • deklarację o dochodach - osoby rozpoczynające pracę w naszej szkole, muszą złożyć w momencie podjęcia pracy, aby móc korzystać z ZFŚS;
      • stali pracownicy - co roku do końca kwietnia b.r. za rok poprzedni, deklaracja jest ważna od 1 maja b.r. do 1 maja roku następnego; 
      • wszystkie wnioski i inne dane potrzebne do prac komisji, muszą być składane najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem komisji w sekretariacie szkoły;
      • listy na zapisy do korzystania ze świadczenia znajdują się w sekretariacie szkoły lub w pokoju;
      • po zatwierdzeniu wydatków na dane świadczenie z listy przez komisję, nie ma możliwości dopisania się.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Dofinansowanie do wypoczynku dzieci

      1. Terminy składania:
      • za wypoczynek letni do 16 listopada
      • za wypoczynek zimowy do 16 marca
      1. Na wniosku musi być wpisany wiek dzieci
      2. Dofinansowanie do wypoczynku każdego dziecka przysługuje raz w roku
      3. Rachunek musi być na nazwisko pracownika z wyszczególnieniem dzieci, na które będzie dofinansowanie
      4. Świadczenie przysługuje wtedy, gdy wypoczynek zorganizowany jest w formie obozów sportowych, zimowisk, itp.

      Korzystanie z funduszu jest dobrowolne. Ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku korzystania z niego