• Stypendia

     • Stypendia dla najlepszych Papierników 2021

      25 czerwca 2021 roku najlepszym uczniom klas II, III i IV w zawodzie Technik papiernictwa przedstawiciele firmy International Paper (obecnie Mayr-Melnhof) wręczyli stypendia za najlepsze wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021.

      Nagrody otrzymali:

      II klasa – Michał Wasiniak – 1000 zł

      III klasa – Jakub Kopanicki – 2000 zł

      IV klasa – Jakub Jezierski – 3000 zł.

       

      Uczniom gratulujemy a sponsorowi dziękujemy za stypendia i upominki.

       

      Tekst – Honorata Gruszka

      Zdjęcia – Dorota Wyrożemska-Brochocka