• WSTH

     • Klasy technikum hotelarskiego - klasami akademickimi WSTiH w Gdańsku

      Klasa Akademicka przeznaczona jest dla uczniów techikum hotelarskiego, zainteresowanych kontynuacją nauki w kierunku hotelarskim, gastronomicznym, turystycznym w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania związane z branżą HoReCa oraz turystyką. Absolwenci tego profilu będą mogli podjąć studia na preferencyjnych warunkach w WSTiH, przygotowujące do pracy zawodowej w szeroko pojętym sektorze turystycznym.

      Celem jest podnoszenie poziomu nauczania, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz akademickiego, a w szczególności popularyzacja i promocja hotelarstwa, gastronomii oraz turystyki.

      Wyjątkowy projekt współpracy z młodzieżą i ich kadrą dydaktyczną .