• WOLONTARIAT

    • Nasze media społecznościowe

      • Wolontariusze Dwójka Kwidzyn

      • Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy pani Iwony Grodeckiej - Trautsolt. Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. W pracę Koła co roku angażuje się wielu uczniów naszej szkoły, którzy są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.