• Power 2020/2022

     • Projekt Power

     • PROJEKT POWER
      „Europejskie doświadczenie cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia”

      o numerze POWERVET- 2020-1-PL01-KA102-079539

      w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


      Informacje wstępne              

       

      Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III roku szkolnego 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/ 2022 kształcących się w Zespole Szkół nr 2 w Kwidzynie w zawodzie: Technik Hotelarstwa, Technik Papiernictwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kucharz, Cukiernik i Pracownik Obsługi Hotelowej. Łącznie w projekcie weźmie udział po 20 uczniów w każdej mobilności wybranych w procesie rekrutacji, zapewniającej równość szans poprzez zastosowanie kryteriów określonych w regulaminie.

      Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, uczniowie otrzymują również kieszonkowe, są jednak zobowiązani przed wyjazdem oraz w trakcie mobilności brać udział w lekcjach języka hiszpańskiego, uczestnictwa w zajęciach kulturowych, pedagogicznych oraz z doradztwa zawodowego

      Projekt realizowany jest od 1.09.2020r. do 1.09.2022r.  
       

      Autorami projektu są: 

      Iwona Grodecka – Trautsolt

      Marta Goc-Kozakiewicz

      Henryk Czyżewski


      Koordynatorem projektu jest Iwona Grodecka - Trautsolt